منو

دوشنبه, 27 خرداد 1398 - Mon 06 17 2019

A+ A A-

حکم عقد 99 ساله

حکم عقد 99 ساله

اجرای عقد موقّت 99‌ساله حکم عقد دائم دارد یا موقّت یا باطل است؟

 

آیت الله سیستانی: مدّت عقد موقّت جایز نیست از محتمل عمر احد الزوجین یا هر دو بیشتر باشد و گرنه عقد باطل است.

 

آیات عظام خویی، مکارم شیرازی، بهجت: حکم عقد دائم را دارد.

 

مرحوم امام، آیات عظام خامنه‌ای، صافی، فاضل لنکرانی، نوری همدانی، شبیری زنجانی: حکم عقد موقّت را دارد.

 

آیت الله وحید خراسانی: اینکه عقد مذکور عقد دائم محسوب شود محلّ اشکال است و مدّت عقد موقّت بنابر احتیاط واجب جایز نیست از محتمل عمر احد الزوجین یا هر دو بیشتر باشد.

 

 

آیت الله تبریزی: مدّت عقد موقّت بنابر احتیاط واجب جایز نیست از محتمل عمر احد الزوجین یا هر دو بیشتر باشد و در صورت بیشتر بودن مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.