منو

دوشنبه, 27 دی 1400 - Mon 01 17 2022

A+ A A-

عدّه زنى كه ازدواج موقّت كرده است

عدّه زنى كه ازدواج موقّت كرده است(نظر آیت الله سیستانی)

 

 

مسأله 1. زنى كه نُه سالش تمام شده و يائسه نيست اگر ازدواج موقّت كند، چنانچه شوهرش با او نزديكى نمايد و مدّت عقد آن زن تمام شود يا شوهر مدّت باقيمانده را به اوببخشد، بايد عدّه نگهدارد و در دوران عدّه شوهر نكند، پس اگر زن از زنانی است كه حيض مى‏بيند و حامله هم نيست، سه صورت دارد:

اول: اگر در كمتر از چهل و پنج روز حيض می‌بيند و به عبارتی فاصله بين زمان اتمام عقد موقّت و رؤيت حيض اول كمتر از چهل و پنج روز است همچنین فاصله زمانی بین حیض اول و دوم كمتر از چهل و پنج روز است، در اين صورت عدّه او دو حيض كامل است كه حيض اول فتویٰ و حيض دوم بنابر احتياط واجب لازم است لذا يك حيض كامل ديدن ـ بنابر احتياط واجب ـ كافى نيست.

دوم: اگر بين چهل و پنج روز تا سه ماه حيض می‌بيند و به عبارتی فاصله زمان اتمام عقد موقّت و رؤيت حيض اول بين چهل و پنج روز تا سه ماه قمری است، عدّه او بنابر احتياط واجب دو حيض كامل است.

سوم: در دو صورت اول و دوم اگر فاصله بين حيض اول و حیض دومِ زن سه ماه يا بيشتر باشد كافی است زن پس از اتمام حيض اول سه ماه صبر نمايد.

چهارم: اگر زن بعد از گذشت سه ماه يا بيشتر حيض می‌بيند و به عبارتی فاصله بين زمان اتمام عقد موقّت و رؤيت حيض اول سه ماه يا بيشتر است كافی است زن سه ماه عدّه نگه دارد.

و امّا نسبت به زنی كه حيض نمى‏بيند و در سنّ زنانی است كه حيض می‌شوند و حامله هم نمی‌باشد عدّه او چهل و پنج روز است و در صورتى كه زن آبستن و حامله باشد عدّه او تا دنيا آمدن يا سقط شدن بچه اوست، هر چند احتياط مستحب آناست كه به هر كدام از زاييدن يا چهل و پنج روز كه بيشتر است، عدّه نگهدارد.

مسأله 2. اگر با زنى ازدواج موقّت نمايد و با او آميزش نمايد و مدّت باقيمانده از عقد را به زن ببخشد يا مدّت عقد تمام شود سپس دوباره او را به عقد موقّت خويش در آورد و بدون آميزش مدّت باقيمانده عقد را ببخشد يا مدّت عقد تمام شود واجب است عدّه ازدواج موقّت اوّلى را كه در آن آميزش صورت گرفته كامل نمايد و از سر گرفتن عدّه جديد لازم نيست.


مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید