منو

سه شنبه, 01 آبان 1397 - Tue 10 23 2018

A+ A A-

وقت نماز مغرب - وقت افطار کردن

سؤال:

چه وقتی میتوان افطار کرد و همچنین نماز مغرب خواند؟

 

نام مرجع تقلید:

آیات عظام سیستانی، وحید خراسانی، شبیری زنجانی

 

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

آیت الله سیستانی:

وقت نماز مغرب،بنابر احتیاط واجب،از زمانی است که سرخی طـرف مشرق که بعد از غروب آفتاب پیدا میشود،از بالای سر انسـان بگـذرد. البته احتیاطی بودن آن در مورد وقتی است که فرد،زمان غروب آفتاب را میداند کـه در ایـن صـورت بنابر احتیاط واجب نمیتواند نماز مغرب را هنگام غروب آفتـاب بجـا آورد، اما اگـر در غروب آفتاب به علت احتمال مخفـی شـدن خورشـید،پشـت کوههـا یـا سـاختمانها یا درختان،شک داشته باشد،بنابر فتوی نمیتواند قبل از این که سرخی طـرف مشـرق کـه بعد ازغروب آفتاب پیدا میشود،از بالای سر انسان بگذرد،نماز مغرب را به جا آورد. [1]

آیت الله وحید خراسانی:

احتياط واجب آن است كه خواندن نماز مغرب و افطار کردن را از پنهان شدن قرص خورشيد تأخير بيندازند ، تا سرخى طرف مشرق كه بعد از غروب آفتاب پيدا مى شود از بالاى سر انسان بگذرد. [2]

آیت الله شبیری زنجانی:

وقت شروع نماز مغرب و همچنین وقت افطار هردو مغرب است و آن زمانی است که سرخی طرف مشرق که در هنگام غروب آفتاب پدیدار میگردد، از بین برود. [3]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] توضیح المسائل جامع، ج 1، ص 279، م 888 – استفتائات کتبی خصوصی از معظم له –  موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام 3، فصل نماز، ص 56 و فصل روزه ص 53

[2] توضیح المسائل، ص 334، م 741 -  سایت رسمی معظم له  – موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام 3، فصل نماز، ص 57 

 [3] توضیح المسائل، ج1، ص 181، م 744 و 745 -  المسائل الشرعیة، ص 172، م 744 و 745 – استفتائات کتبی خصوصی از معظم له  – موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام 3، فصل روزه ص 53