منو

دوشنبه, 27 دی 1400 - Mon 01 17 2022

A+ A A-

قرارداد وكالت نامه نقد و نسيه

 

* قرارداد وكالت نامه نقد و نسيه [1] *

1- صاحب سرمايه به عامل وكالت مي‌دهد تا عامل كالاي مورد احتياج خويش را به وكالت براي صاحب سرمايه نقداً خريداري نمايد لذا عامل كالا را به وكالت نقداً به مبلغ ................................................................................... خريداري نمود.

2- صاحب سرمايه به عامل وكالت مي‌دهد تا كالاي خريداري شده را با مبلغ و مدت معين به خويشتن بفروشد. لذا عامل پس از خريد كالا به شكل نقد براي صاحب سرمايه ، آنرا نسيه با مبلغ ............................................................................... در طيّ اقساط ............................................................................................................

و مدت معين........................................................................................................... از صاحب سرمايه خريداري نمود.

3- خريدار (عامل) موظف است ماهانه در تاريخ .................. مبلغ .................................... را به عنوان سود معامله نسيه به فروشنده (صاحب سرمايه) پرداخت نمايد.

4- با سررسيد آخرين قسط از سود در تاريخ ................... خريدار (عامل) موظف است باقيماندة قيمت خريد ( اصل رأس مال ) را كه هم در ذمه اوست به فروشنده (صاحب سرمايه) پرداخت و اداء نمايد يا آنكه مقدمات انجام معامله نقد و نسيه ديگري را به وكالت از صاحب سرمايه فراهم سازد.

5- در صورت تأخير در پرداخت سود معاملة نسيه دريافت ديركرد و خسارت تأخير تأديه جائز نبوده و مشروع نيست.

6- عامل جائز نيست سرمايه كار را در زندگي خانوادگيش مصرف نموده يا صرف تعمير ماشين يا اداء ديون خويش و مانند آن نمايد و سود قرارداد را از درآمد ديگري بپردازد.

 

* صلح نامه *

براي الزامي شدن بعضي از تعهّدات قرارداد نقد و نسيه از عقد مصالحه استفاده مي كنيم.

 

عامل: مبلغ مثلاً هزار تومان را به شما (صاحب سرمايه) مجاناً صلح مي‌نمايم به شرط اينكه :

1- وكيل بلاعزل از ناحيه شما با حق توكيل ديگران در انجام معاملات نقدونسيه تا مدت معين باشم.

2- صاحب سرمايه به عامل وكالت بلاعزل داد تا كالايي را كه به صلاحديد عامل براي صاحب سرمايه خريداري مي‌شود با مبلغ و مدت معين به خويشتن بفروشد.

3- تعيين مبلغ و مدت معامله نسيه به صلاحديد عامل  يا توافق طرفين  انجام شود.

4- پس از سر رسيد آخرين قسط معامله نسيه، عامل موظف است يا رأس المال را كه در ذمه اوست به صاحب سرمايه اداء نمايد يا مقدمات انجام معامله نقد و نسيه ديگري را به وكالت از صاحب سرمايه فراهم سازد.

5- تمام اين وكالت‌ها مجاني و تبرّعي است و عامل بابت انجام امور تفويض شده به او مستحق دريافت حق الوكاله نيست.

6- اصل پول صاحب سرمايه در دست عامل بيمه باشد يعني در صورتي كه قبل از انجام معامله نسيه اصل پول يا كالاي خريداري شده براي صاحب سرمايه به هر دليل در دست عامل تلف شود، ايشان متعهّد مي‌شود از مال‌خود در اولين زمان ممكن آنرا جبران نمايد.

صاحب سرمايه: اين مصالحه و سازش را با تمام شرايط ذكر شده در آن مي‌پذيرم و قبول مي نمايم.

 

 

محل امضاء صاحب سرمايه ...............................................

 

 

محل امضاء عامل (خريدار) .....................................................

 

 

محل امضاء شهود: 1- ...................................                                                    2- ...................................

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] از آنجا كه سود و بهرة معاملات نسيه‌اي كه در قرارداد آن مبلغ و مدت كاملاً معين است حلال مي‌باشد،

لذا مي‌توان براي دريافت سود از قرارداد ذيل استفاده نمود.

 

 

 


مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید