منو

چهارشنبه, 08 تیر 1401 - Wed 06 29 2022

A+ A A-

قرارداد وكالت جعاله در تجارت

* قرارداد وكالت جعاله در تجارت *

1) صاحب سرمايه عامل را وكيل از ناحيه خود با حق توکیل غیر در انجام معاملات شرعي و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي سودآورحلال قرار مي‌دهد.

2) اگر عامل سرمایه را در تجارت یا سائر فعاليت‌هاي اقتصادي سودآور حلال بکار گرفت و سودی حاصل شد مستحق حق الوکاله ( جُعل ) در ذمه صاحب سرمایه خواهد بود اما اگر سودی حاصل نشد در ذمه صاحب سرمایه مستحق حق الزحمه نخواهد بود .

3) با توافق طرفین قرارداد مبلغ ...........................در هر .......................به عنوان حق الوکاله و حق الزحمه عامل در فرض حصول سود معیّن گردید.

4) صاحب سرمايه وكالت مي‌دهد که پس از حصول سود ، عامل می تواند حق الوکاله ای را که در ذمه صاحب سرمایه طلبکار است از سود حاصله براي خود برداشته و تملّك نمايد.

تذكر: در این قرارداد تمام سود حاصله مربوط به صاحب سرمایه است و عامل شریک در سود نیست ، بلکه تنها مستحق حق الزحمه در ذمه صاحب سرمایه است

5) عامل مي‌تواند در صورت حصول سود ، ماهانه آنرا به مبلغي به كمتر يا مساوي يا زيادتر[1] با توافق طرفين با صاحب سرمايه مصالحه نمايند و جايز است عامل براي انجام اين مصالحه وكالت بلاعزل از صاحب سرمايه در ضمن عقد لازم بگيرد تا خود از ناحيه او اين مصالحه را انجام دهد  همچنان كه عامل می تواند از قاعده «علي الحساب ـ مصالحه» در پرداخت سود استفاده نماید که به شرح ذیل است :

چون ممكن است سود ماهانه قرارداد حاصل نشده باشد يا مقدارش معلوم نباشد عامل متعهد می شود مبلغ ................ را ماهانه به صاحب سرمایه از مال خویش به عنوان علي الحساب و قرض الحسنه داده و در پايان در وقت حسابرسي مبلغ سود علي الحساب را با سود تعييني شرعي بعد کسر حق الوکاله با توافق طرفين به كمتر يا مساوي يابیشتر مصالحه نمایند .

6) مدت قرارداد .................................. تعیین شد.

7) عامل جائز نيست سرمايه كار را در زندگي خانوادگيش مصرف نموده يا صرف تعمير ماشين يا تهيه ابزار كسب و كار يا اداء ديون خويش و مانند آن نمايد.

8) مخلوط شدن اين سرمايه با سرمايه عامل با توجّه به رضايت طرفين اشكال ندارد و عامل موظف است سرمايه مشاع را در فعاليت هاي اقتصادي سود آور مصرف نمايد .

* صلح نامـه *

براي اينكه تعهدات فوق جنبه الزامي پيدا كند از قرارداد صلح استفاده مي‌كنيم.

عامل: مبلغ مثلاً هزار تومان را به شما (صاحب سرمايه) صلح مي‌نمايم مجاناً به شرط آنكه:

1- وكيل بلاعزل از ناحيه شما با حق توكيل ديگران ، در تجارت و معاملات شرعي يا فعاليتهاي اقتصادي سودآورحلال به مدت ........................... باشم.

2- وكيل بلاعزل از ناحيه صاحب سرمایه باشم تا حق الوکاله ای را که در ذمه او در فرض حصول سود طلبکارم از سود حاصله براي خود برداشته و تملّك نمايم .

3- عامل وکیل بلاعزل از ناحیه صاحب سرمایه است تا در صورت حصول سود ، ماهانه آنرا به مبلغي به كمتر يا مساوي يا زيادتر با صاحب سرمايه مصالحه نمايد همچنان كه عامل می تواند از قاعده «علي الحساب ـ مصالحه» در پرداخت سود استفاده نماید که در این صورت عامل متعهّد می شود مبلغ ............................ را ماهانه به صاحب سرمایه از مال خویش به عنوان علي الحساب و قرض الحسنه بدهد

4- اصل پول صاحب سرمایه در نزد عامل بيمه باشد به اين معني كه اگر اصل مال به هر دليلي تلف شد اينجانب متعهد مي‌شوم آن را از مال خويش جبران نمايم.

صاحب سرمايه: اين مصالحه و سازش را با شرائط مذكور در ضمن آن مي‌پذيرم و قبول مي‌كنم.

 

محل امضاء صاحب سرمايه ........................................

 

 

محل امضاء عامل .........................................................

 

 

امضاء شهود: 1- .................................                                           2- ................................. 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [1] با مراعات دو نکته الف. مقدار سود مورد مصالحه عقلایی باشد ب. به نظر مراجعی که حیل ربوی را کلاً اجازه نمی دهند عرفاً مصداق حیله ربوی محسوب نگردد .

 


مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید