منو

چهارشنبه, 03 بهمن 1397 - Wed 01 23 2019

A+ A A-

حکم نگاه مرد به عکس زن

حکم نگاه مرد به عکس زن

 

مرحوم امام، مقام معظم رهبری، آیات عظام مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی، بهجت : اگر زن در عکس حجاب کامل را رعایت نکرده چنانچه مرد آن زن را می‌شناسد نمی‌تواند

 

به عکس او نگاه کند و اگر او را نمی‌شناسد نگاه بدون لذت و ریبه جایز است.

 

 آیت‌الله سیستانی:  اگر زن در عکس حجاب کامل را رعایت نکرده و از زنان مبتذل هم نیست چنانچه مرد آن زن را می‌شناسد بنابر احتیاط واجب یا فتوا نمی‌تواند به عکس او

 

نگاه کند و اگر او را نمی‌شناسد نگاه بدون لذت و ریبه جایز است.

 

 آیات عظام خویی، تبریزی: اگر زن در عکس حجاب کامل را رعایت نکرده و زبان مبتذل هم نیست چنانچه مرد آن زن را می‌شناسد بنابر احتیاط واجب یا فتوا نمی‌تواند به

عکس او نگاه کند و اگر او را نمی‌شناسد نگاه  بدون لذت و ریبه جایز است.