منو

یکشنبه, 30 دی 1397 - Sun 01 20 2019

A+ A A-

حکم نگاه زن به مرد نا محرم

حکم نگاه زن به مرد نا محرم

 

 مرحوم امام، مقام معظم رهبری، آیات عظام مکارم شیرازی، بهجت، خویی، تبریزی، فاضل لنکرانی، وحید خراسانی، سیستانی: نگاه کردن زن به بدن مردان در قسمت‌هایی

 

که به طور متعارف و قالب، مردان آن را نمی‌پوشانند مثل سر ، وجه، کفین، قدم پا بدون قصد لذت و ریبه جایز است و نگاه به مواضعی که پوشش آن متعارف است (بنابر فتوا یا احتیاط حرام است.)

 

 آیت‌الله صافی گلپایگانی:  نگاه تنها به وجه و کفین مرد جایز است.