منو

دوشنبه, 27 اسفند 1397 - Mon 03 18 2019

A+ A A-

اپیلاسیون توسط همجنس - حکم اپیلاسیون و درآمد آن [شغل غیر شرعی] [احکام نگاه کردن]

سؤال:

 حکم اپلاسیون کردن عورت و باسن توسط شخص دیگر چیست؟

 

نام مرجع تقلید:

آیت الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه الله تعالی)

 

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

ایپلاسیون موهای زائد اشکال ندارد ولی در مورد عورتین تنها توسط خود شخص یا همسرش مجاز است و اگر دیگری انجام دهد مرتکب کار حرامی شده است و درآمد حاصل از آن نیز حرام است.

بله؛ زایل کردن موهای زیر بغل و مانند آن، به وسیله ی هم جنس مانعی ندارد.

شایان ذکر است، نگاه به عورت دیگری، خواه برای زائل کردن مو باشد یا چیز دیگر جایز نیست. [1]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] العروة الوثقی، ج1، فصل فى الستر والساتر، الاول، قبل از م1 / توضیح المسائل، احکام نگاه کردن، ص396، م2083 / استفتائات جدید، ج2، فصل سی ام: احکام نکاح، بخش احکام نگاه کردن، ص354، با استفاده از س1047 / همان، ج3، فصل بیست و هشتم: احکام نکاح، بخش احکام نگاه و نظر، ص254، س677 / احکام خانواده در پرتوی فقه اسلامی، بخش اول: روابط مرد و زن، فصل اول، احکام نگاه کردن، ص24 و 25، مورد سوم: نگاه به عورت، س15 و 16 و 19 / احکام پزشکی، فصل سوم: مسائل مربوط با معاینه و درمان، ص37، موردپنجم: نگاه، با استفاده از س83 / احکام بانوان، فصل 18: احکام ازدواج، ص188،  بخش احکام نگاه و نظر، س690 / همان، ص189، م691 و 692 / سایت رسمی معظم له، فصل : "شغل غیر شرعی" و فصل : "احکام نگاه کردن"