استفاده از درختان معابر و خیابان ها (خوردن توت و... از درختان شهر)
منو

یکشنبه, 28 مرداد 1397 - Sun 08 19 2018

A+ A A-

استفاده از درختان معابر و خیابان ها (خوردن توت و... از درختان شهر)

سخنرانی استاد حوزه و دانشگاه حجت السلام سید اباصالح راجی(استفاده از درختان توت معابر و خیابان )

دانلود