منو

چهارشنبه, 02 خرداد 1403 - Wed 05 22 2024

A+ A A-

متن قرارداد شرعی بیع و شرط اجاره (راه حلی برای سود دادن و سود گرفتن شرعی) [عقود اسلامی]

قرارداد شرعی "بیع و شرط - اجاره"

بيع و شرط‌‌‌ اجاره: يعني فرد شیئی را به بيع و شرط بخرد و بعد آنرا به شخص فروشنده اجاره دهد‌ تا از اين طريق سود ببرد.

مثال: فردي پنجاه ميليون تومان پول دارد و مي‌خواهد سود بگيرد و كاسب‌كاري هم نياز به پول دارد ، كاسبكار مغازه ای به قیمت سیصد میلون تومان دارد که يك‌ دانگ از‌مغازه‌اش را به پنجاه ميليون تومان مي‌فروشد و شرط مي‌كند تا يكسال یا از تاریخ فلان تا تاریخ فلان اگر پنجاه ميليون تومان را پس داد، حق فسخ معامله را داشته باشد.

سپس خريدار همان يك دانگ را كه ملك اوست به مغازه دار به مبلغ مثلاً یک میلیون تومان ماهانه به مدّت يك سال اجاره مي‌دهد ، در اين عمل فرد پنجاه ميليون تومان داده و به تدريج دوازده میلیون تومان سود (اجاره بها) پس مي گيرد .

در این قرارداد لازم است طرفین قصد جدی معامله داشته باشند. [1]

 

متن قرارداد

فروشنده:

اینجانب ............................... نام پدر ...........................  کد ملی .............................. ش.ش:.............................. صادره از ......................  کالای ....................................................................................... را به مبلغ .............................. ریال می فروشم، به  شرط آنکه از تاریخ ...../ ...../ ..... تا ...../ ...../ ......  با دادن تمام قیمت معامله بتوانم آن را فسخ نمایم.

صاحب سرمايه:

اینجانب ............................ نام پدر............................  کد ملی ............................................. ش.ش:......................... صادره از ..........................  معامله مذکور را با شرط ضمن آن قبول می کنم.

 

قرارداد اجاره:

صاحب سرمايه (موجر) :

اینجانب ..............................   کالای مذکور را به مستأجر آقای / خانم ......................... به مدت ................. سال / ماه به اجاره بهای ........................................... ریال اجاره می دهم و جناب مستأجر (فروشنده ی سابق) موظف است مبلغ اجاره را ماهانه / سالانه به طور رأسی / اقساطی در تاریخ ......./ ......./ .......... بپردازد.

مستأجر:

اینجانب اجاره مذکور را قبول می کنم.

 

نکته: شایان ذکر است در صورت تأخير در پرداخت اجاره بها دريافت ديركرد و خسارت تأخير تأديه جائز نبوده و مشروع نیست.

 

محل امضاء صاحب سرمايه (موجر) ...............................................

 

محل امضاء فروشنده (مستاجر) .....................................................

 

محل امضاء شهود:

1- .....................................                                    2- ........................................

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بعضی از فقهاء مثل امام راحل، مقام معظم رهبری، آیت الله نوری همدانی قائل اند که حیله فرار از ربا هم محسوب نشود.

 


مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید