منو

شنبه, 30 شهریور 1398 - Sat 09 21 2019

A+ A A-

انجام مفطر به گمان داخل نشدن صبح [روزه]

سؤال:

اگر مكلّف بدون تحقيق از طلوع فجر مبطلي را انجام دهد و بعداً بفهمد صبح بوده در ماه مبارک رمضان تكليفش چيست؟

 

امام خمينی، آیت الله مکارم شیرازی:

اگر قادر بر تحقيق بوده بايد قضا كند و اگر قادر بر تحقيق نبوده، بنابر احتياط واجب قضا نمايد.

 

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای:

اگر تحقيق نموده و با علم به اینکه هنوز صبح نشده خورده است و بعد فهمیده که صبح شده، روزه صحیح است و قضا ندارد.

 

آیت الله بهجت:

اگر قادر بر تحقيق بوده بايد قضا كند و اگر عاجز از تحقيق بوده حتي نمي توانسته از ديگران سؤال كند قضا ندارد ولي اگر مي توانسته از ديگران سؤال كند مانند فرد نابينا و محبوس، بنابر احتياط (واجب) قضا كند.

 

صافي گلپايگاني، سيستانی، خويی، اراکی، فاضل لنكرانی، گلپايگانی، نوری همدانی:

چه قادر بر تحقيق باشد يا نباشد، روزه باطل است و بايد قضا كند.

 

آیت الله شبیری زنجانی:

اگر بدون نگاه کردن به افق مفطری را انجام داده روزه باطل است و باید قضا کند ولی کفاره ندارد.

 

آیات عظام تبریزی، وحيد خراساني:

اگر نظر به افق نكرده و بيّنه هم بر طلوع نبوده قضا واجب است و اگر بيّنه بر طلوع فجر بوده هم قضا و هم كفاره واجب است.

نکته:

به فتوای تمام مراجع؛ امساک در ادامه آن روز، واجب است؛ بدین معنا که باید بقیه آن روز از چیزهایی که روزه را باطل میکند اجتناب نماید. [1]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تحریر الوسيله، ج1، ص292، فصل يجب القضاء دون الكفاره (الرابع) / العروةالوثقي، ج2، ص42، الرابع / زبدةالاحكام، ص144، ثالثها / وسيلةالنجاة، ص314، موارد وجوب القضاء، الرابع / منهاج الصالحين، ج1، م1023، الرابع / المسائل الشرعيه، ص367، م1696، التاسع / هداية العباد آیت الله صافی گلپایگانی، ج1، ص227، م1336/ هدایة العباد آیت الله گلپایگانی ، ج1، ص266 ، م1337 ،الرابع/ احکام روزه مقام معظم رهبری"احکام موضوعی" (1)،ص44، س78 / احکام و استفتائات روزه آیت الله شبیری زنجانی، ص45، س9 / موسوعه فقهی تحقیقات استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام3، قسمت روزه، ص57