منو

شنبه, 04 خرداد 1398 - Sat 05 25 2019

A+ A A-

وظیفه شخصی که دستش را آنژیوگرافی کرده و جراحت دارد [وضو]

سؤال

خانومی که از مچ دستشون آنژیوگرافی کردن واگر باند دستشون رو باز کنن خونریزی میکنه چه جوری باید وضو بگیرند ونماز بخونند؟ میتونن فقط تیمم کنند؟

 

نام مرجع تقلید:

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (حفظه الله تعالی)

 

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

در فرض سوال که روی جراحت بسته است و باز کردن آن مشقت دارد و زخم یا چیزی که با آن زخم را بسته است (باند) نجس است و آب کشیدن زخم و رساندن آب به آن ممکن نیست و مشقت دارد:

1) اگر زخم نجس ولی جبیره پاک است: باید اطراف زخم را بشوید و روی جبیره را دست تر بکشد.

2) اگر زخم و جبیره هر دو نجس است: باید اطراف زخم را بشوید و روی جبیره، پارچه یا نایلون یا چیز پاکی (به طوری که جزو جبیره حساب شود) بگذارد و بر آن دست تر بکشد.

و در هر صورت تیمم لازم نیست.

شایان ذکر است اگر روی زخم باز باشد و آب برای آن ضرر ندارد، باید آن را بشوید و اگر شستن آن مضر است باید اطراف آن را بشوید، و احتیاط آن است که اگر کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد، دست تر بر آن بکشد. [1]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تحریر المسائل، الفصل الثانی: الطهارة، وضوء الجبیرة، القسم الثانی: أحکام وضوء الجبیرة، ص76، م228 / اجوبة الاستفتائات، ص28، س135 / رساله آموزشی، ج1، فصل دوم: طهارت، درس16: وضو (4)، قسم پنجم: وضوی جبیره یی، ص74، مورد2، م1 / آموزش مصور احکام، فصل وضو، ص141 و 142 و144 / موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام 2، قسمت وضو، ص36 / استفتائات دفتر معظم له، باب طهارت، م79