منو

شنبه, 04 اسفند 1397 - Sat 02 23 2019

A+ A A-

مقدار باقیمانده از هزینه ی اردو که دانش آموزان یا والدین داده اند [حقوق]

سؤال

سلام .

1- چنانچه یک کانون فرهنگی جهت برگزاری اردو برای نوجوانان از والدین ایشان مبالغی را دریافت نماید ، در صورتی که هزینه های دریافت شده بیش از مخارج اردو باشد ، در صورت های زیر از مقدار باقیمانده چه استفاده ای می توان کرد ؟

الف- مبلغ را به عنوان (( هزینه اردو )) گرفته باشد

ب- مبلغ را به عنوان (( هزینه )) گرفته باشند

ج- مبلغ را به عنوان (( هزینه ثبت نام اردو )) گرفته باشند

2- آیا باید آن را به والدین برگرداند ؟

3- آیا می توان آن را به یکی از مربیانی که در اردو حضور داشته تملیک کرد ؟

( نظر مشهور )

 

نام مرجع تقلید:

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (حفظه الله تعالی)

 

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

ج1و2و3) بطور کلی اگر مبالغ مذکور را در برابر بردن به اردو دریافت نموده اید، و شرط خاصی با ایشان نشده متعلق به مدرسه یا مسئول مربوطه می باشد و اگر به عنوان هزینه های اردو گرفته اید، چنانچه مبلغی اضافه آمده باید برگردانده شود یا با اجازه والدین مصرف شود. و چنانچه قانونی در این زمینه هست مراعات گردد. [1]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] اجوبة الاستفتائات، ص521 و 522، با استفاده از س1983 و 1987 / رساله آموزشی، ج2، درس 82 ، ص385، مورد اول، با استفاده از س7 / آموزش مصور احکام، با استفاده از ص58 / جوابهای ثابت، ویژه نمایندگان کشوری، فصل 7: (مکاسب محرمّه)، ص15، با استفاده از م117 / منتخب المسائل، ویژه نمایندگان معظم له، ص64، با استفاده از م270 / همان، ص65، با استفاده از م273نشریه پیام دین، شماره 14، عنوان نرم افزار، ج2، با استفاده از ص8موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام 9، قسمت حقوق، با استفاده از ص22 / سایت استانها، ویژه نمایندگان مقام معظم رهبری، بخش سوالات نمایندگی ها ، با استفاده از استفتاء شماره: 432355 و استفتاء شماره: 761864 و استفتاء شماره:  803387 / استفتاء خصوصی از معظم له، شماره استفتاء: ODUTK8eYxM0