منو

شنبه, 04 اسفند 1397 - Sat 02 23 2019

A+ A A-

قصد پیمودن مسافت شرعی برای مسافر در صور مختلف [نماز مسافر]

سؤال

سلام

مسافری که سفرش را به حد مسافت شرعی وابسته به امر دیگری کند مثل کسی که از شهر بیرون می رود و مثلا قصدش این است که اگر رفیق پیدا کند، سفر هشت فرسخی برود، وظیفه اش در هریک از حالت های زیر چیست؟

الف)اطمینان دارد که رفیق پیدا می کند

ب)اگر با اطمینان به اینکه رفیق پیدا میکند نماز را شکسته خواند ولی رفیق پیدا نکرد،آیا باید نماز را دوباره به صورت کامل بخواند؟اگر وقت گذشته بود چطور؟

ج)اطمینان به پیدا کردن رفیق نداشت لذا نمازش را کامل خواند ولی رفیق پیدا کرد

 

نام مرجع تقلید:

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (حفظه الله تعالی)

 

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

1) صورت الف و ب نمازش بصورت شکسته _ با رعایت شرایط دیگر- صحیح است.

2) در صورتی که قبل از پیمودن مسافت شرعی قصد طی کردن مسافت شرعی را نداشته،و نمازش را بصورت کامل خوانده به وظیفه خویش عمل نموده است. [1]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تحریر المسائل، الفصل الثالث: الصلاة، بخش: صلاة المسافر، شروط صلاة المسافر، ص229، الشرط الثانی / همان، ص231، مورد دوم: قصد قطع المسافة / رساله آموزشی، ج1، درس51، نمازهای یومیه (17)، نماز مسافر «1»، ص211 و 212، قسم 14، مورد 2، شرط دوم / آموزش مصور احکام، با استفاده از ص294 و 295 / استفتاء خصوصی از معظم له، شماره استفتاء:  Y7bQdNZDHD4