Logo

اسراف و زیاده روی در آب و حکم غسل و وضو (بمناسبت 18 سپتامبر روز جهانی حفاظت آب)

مدارک تمام مطالب و پاسخ به مسائلی که در این سایت می بینید در ارشیو مجموعه موجود است و در صورت لزوم قابل ارائه است