Logo

شعر خواندن در حال روزه، شب و روز جمعه، در مساجد و در بعضی حالا (بمناسبت 27 شهریور روز شعر و ادب فارسی)

مدارک تمام مطالب و پاسخ به مسائلی که در این سایت می بینید در ارشیو مجموعه موجود است و در صورت لزوم قابل ارائه است