Logo

ترویج فیلم هایی که در آن توهین به نظام می شود و یا باعث تضعیف نظام است - قسمت 1 (بمناسبت 21 شهریور، روز ملی سینما)

مدارک تمام مطالب و پاسخ به مسائلی که در این سایت می بینید در ارشیو مجموعه موجود است و در صورت لزوم قابل ارائه است