Logo

مصرف وجوهات برای آسیب‌دیدگان زلزله اخیر در غرب کشور مطابق فتوای آیت الله سیستانی

مدارک تمام مطالب و پاسخ به مسائلی که در این سایت می بینید در ارشیو مجموعه موجود است و در صورت لزوم قابل ارائه است