Logo

لمس خط بریل آیات قرآن توسط روشندلان و نابینایان

مدارک تمام مطالب و پاسخ به مسائلی که در این سایت می بینید در ارشیو مجموعه موجود است و در صورت لزوم قابل ارائه است