Logo

لمس خط بریل آیات قرآن توسط روشندلان و نابینایان ، بمناسبت 23 مهر ماه روز جهانی نابینایان (عصای سفید)

مدارک تمام مطالب و پاسخ به مسائلی که در این سایت می بینید در ارشیو مجموعه موجود است و در صورت لزوم قابل ارائه است