Logo

ارتباط اجتماعی با فردی که در مسجد حاضر نمی شود. (بمناسبت 30 مرداد ماه، روز جهانی مساجد)

مدارک تمام مطالب و پاسخ به مسائلی که در این سایت می بینید در ارشیو مجموعه موجود است و در صورت لزوم قابل ارائه است