Logo

ترک عمدی و نسیان و سهوی نماز آیات در ماه گرفتگی (خسوف) و خورشید گرفتگی (کسوف) ناقص

مدارک تمام مطالب و پاسخ به مسائلی که در این سایت می بینید در ارشیو مجموعه موجود است و در صورت لزوم قابل ارائه است