Logo

استطاعت حج با وجود خوف از عدم امنیت (در سال 96)

مدارک تمام مطالب و پاسخ به مسائلی که در این سایت می بینید در ارشیو مجموعه موجود است و در صورت لزوم قابل ارائه است