Logo

حکم خواندن نمازقضا به جماعت (بمناسبت پرپایی آن در شبهای قدر) قسمت 1

مدارک تمام مطالب و پاسخ به مسائلی که در این سایت می بینید در ارشیو مجموعه موجود است و در صورت لزوم قابل ارائه است