Logo

خوردن و آشامیدن سهوی بعد از اذان صبح به گمان اینکه اذان نشده

مدارک تمام مطالب و پاسخ به مسائلی که در این سایت می بینید در ارشیو مجموعه موجود است و در صورت لزوم قابل ارائه است