Logo

مراجعه به پزشک نامحرم، بدون تحقیق از وجود پزشک همجنس (بمناسبت اول شهریور روز پزشک)

مدارک تمام مطالب و پاسخ به مسائلی که در این سایت می بینید در ارشیو مجموعه موجود است و در صورت لزوم قابل ارائه است