منو

سه شنبه, 02 مرداد 1403 - Tue 07 23 2024

A+ A A-

نظر مراجع معظم تقلید درباره نوروز [مناسبت ملّی]

نوروز عيد مذهبي نيست

سؤال:

نظر حضرتعالي راجع بـه عيـد نـوروز چيسـت ؟ آيـا هماننـد عيـدهايي كـه مسلمانان آن ها را جدي ميگيرند مثل عيد فطر و قربان ، از نظر شرعي ثابت شـده است يا اينكه فقط روز مباركي محسوب ميشود مثـل روز جمعـه و مناسـبتهـاي ديگر؟
مقام معظم رهبری:

هر چند نصّ معتبري مبني بر اينكه عيد نوروز از اعياد ديني يـا ايام مبارك شرعي باشد وارد نشده است ولي جشن گرفتن و ديد و بازديد در آن روز اشكال ندارد بلكه از اين جهت كه صله رحم مي باشد مستحسن است. [1]

سؤال:

آيا آنچه راجع به عيد نوروز و فضيلت و اعمال آن وارد شـده اسـت صـحيح است؟ آيا انجام آن اعمال أعم از نماز و دعا و غير آن به قصد ورود جايز است ؟
مقام معظم رهبری:

انجام آن اعمال به قصد ورود محلّ تأمل و اشكال اسـت. بلـه انجام آنها به قصد رجاء و اميد مطلوب بودن اشكال ندارد. [2]

سؤال :

آيا نوروز و اعمالي كه مربوط به نوروز وارد شده جزء تعليمـات پـاك اسـلام است ؟
جواب ازآيت االله صافي گلپايگانی:

عيد نوروز از اعياد مذهبي نيست و ديد و بازديدها و ساير اعمال مرسوم در آن روز ، دستور خاص مذهبي ندارد ، بلي راجع بـه غسـل و لباس پاكيزه پوشيدن و روزه داشتن و چهار ركعت نماز كه در مفاتيح الجنـان ذكـر شده از معلّي بن خنيس نقل گرديده و عمل به آن از باب اينكه اين برنامـه هـا بـه طور مطلق در اسلام مورد ترغيب و تشويق است اشكال ندارد ولـي عنـوانِ ورود و خصوصيت آن ثابت نيست .
آنچه كه عيد اسلام و مسلمين است عيد قربان و عيدفطر و عيدغدير و ايام ولادت ساير معصومين عليهمالسـلام و عيد مبعث كه همه از اعيـاد مشـترك اسـلامي و مـذهبي است، ميباشد. [3]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] أجوبة الاستفتائات ، س  1466
[2] أجوبة الإستفتائات ، س  1467

[3] معارف دين، ج 2، ص 378و 379، س3


مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید