منو

چهارشنبه, 15 مرداد 1399 - Wed 08 05 2020

A+ A A-

اعمال نوروز و نظر مراجع تقلید [مناسبت ملّی]

اعمال نوروز و نظر مراجع معظم تقلید

سؤال :

اگر عيد نوروز جمشيديِ سلطاني است كـه مسـلمان نبـوده، چگونـه غسـل مستحب است كه عمل او را احياء مينمايد ؟


جواب از آيت الله صافي گلپايگانی:

نوروز يعني روز نو. روز اول فصل بهار مثـل خـود فصل بهار يك امر واقعي و تكويني است، به جمشيد و شخص ديگر ارتباط نـدارد، خدا ميداند چند هزار يا چند ميليون سال پيش از جمشيد بوده است. از آيات خدا است كه زمين دوباره بعد از موتش و خشك شدن گياه ها زنده مـيشـود و چنانكـه خداوند در قرآن مجيد مـيفرمايـد:

إعلَمـوا أَنَّ االلهَ يُحيـي الأرضَ بعـدَ موتِهـا [1]

و محتمل است غسل يا هر عبادت ديگر به همين مناسبت باشد. [2]


آيت االله مكارم شيرازی:

عيد نوروز مراسم و جنبه هاي مثبتي دارد ماننـد پـاكسـازي منازل و صله رحم و ديد و بازديد و امثال اين ها كه از نظـر شـرع مقـدس اسـلام خوب است ولي از مراسم خرافي مانند مراسم شب چهارشنبه سوري و سـيزده بـه در سزاوار است اجتناب شود .


آيت االله صالحي مازندراني :

هرچند دين مبين اسلام مخالف شادي و تفريح نيسـت و همواره به ديد و بازديدها و صله رحم توصـيه نمـوده اسـت لكـن رعايـت شـؤون اسلامي در هر شرايطي واجب است ، بنابراين ارتكاب اعمال خلاف شرع و خـلاف قوانين جمهوري اسلامي و هر گونه رفتار موهن و دور از شأن امـت اسـلام تحـت هرگونه عنوان و هر شرايطي جايز نيست و حرام ميباشد. [3]


سؤال :

در عيد نوروز اقدامات خوبي چون نظافت و صله رحم و . . . انجام ميگيرد. ولي برخي مدعي هستند ، به استناد برخي روايات كه اين عيد علاوه بر جنبه ملّي، وجهه شرعي دارد ، از جمله به روايتي از معلّي بن خنيس استناد ميشود يا روايتـي از امیرالمؤمنین علي بن ابی طالب (عليهما السلام) ذكر ميشود كه: هر روزتان نوروز باد .

آيا استدلال به اين روايات تام است و ميتوان براي نوروز وجهـه دينـي و شـرعي درست كرد؟


مقام معظم رهبری:

سعي كنيد اطلاعات تاريخي و غير آن را از منابع معتبـر كـه در اختيار افراد مطلع و مورد اعتماد است دريافت نمائيد .


آيت االله صافي گلپايگاني :

نوروز از اعياد اسلامي نيست هـر چنـد در بعضـي روايـات دستور دعا و غيره وارد شده باشد .


آيت االله مكارم شيرازی:

روايت مذكور از نظر سند ضعيف است و نوروز جنبه شـرعي ندارد ولي يك عيد ملّي و طبيعي است .


آيت االله بهجت:

در روايات براي نوروز وجهه ديني و شرعي داده نشده ، فقط نوشته شده كه در نوروز اين جريانات اتفاق افتاده و مرحوم مجلسي (قدس سره) دعا نقل كرده .


آيت االله سيستاني:

 صحت آنها ثابت نيست .


آيت االله فاضل لنكراني:

شما مطالب مربوط به دين خود را از مرجع تقليدتان اخذ كنيد نه از مردم عوام و افرادي كه بـدون علـمِ كـافي سـخن مـيگوينـد. كمـا اينكـه نميتوانيد به يك روايت استناد كنيد در حالي كه روايات ديگـر هـم داريـم و شـما صحت آن را تشخيص نميدهيد. [4]

 

برای اطلاع از فتوای بعضی از مراجع درباره نوروز و عید ملی و ... اینجا را کلیک نمایید.

برای اطلاع از حدیث معلّی بن خنیس پیرامون عید نوروز و بررسی روایت و ...اینجا را کلیک نمایید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بدانيد خداوند زمين را پس از مرگش زنده ميكند . سوره شریفه حديد، آیه ی 17
[2] معارف دين، ج 2، ص 378، س 2

[3] هفته نامه فرهنگ اسلام، ويژه نامه بهار 1378، ص 3
[4] مسائل جديد از ديدگاه علماء و مراجع تقليد، ج 5، ص 67و 68


مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید