منو

چهارشنبه, 03 بهمن 1397 - Wed 01 23 2019

A+ A A-

وطی به دبر (نزدیکی با همسر از پشت، جماع مقعدی) [ازدواج و زناشویی]

حکم نزدیکی با همسر از پشت (جماع مقعدی)

در حال حیض:

امام راحل: کراهت شدیده دارد و احتیاط آن است که ترک کند مخصوصاً اگر زن راضی نباشد.

مقام معظم رهبری: وطی در دبر کراهت شدیده دارد و احتیاط در ترک آن است مخصوصاً اگر زن راضی ‏نباشد و در صورتی که موجب اذیّت او شود حرام است و در این حکم فرقی بین زمان عادت و غیر عادت نیست.

آیات عظام سیستانی: اگر زن راضی باشد کراهت شدیده دارد. و اگر راضی نباشد، احتیاط واجب در ترک آن است

آیت الله شبیری زنجانی: در حال حیض احتیاط موکّد، ترک آن است و مرد نمی تواند بدون رضایت زن به این کار اقدام ورزد.

آیت الله صافی گلپایگانی: نزدیکی در دبر در حالت طهر و حیض تفاوتی ندارد یعنی در هر دو صورت کراهت شدیده دارد، چه زن راضی باشد یا نه. [1]

آیت الله فاضل لنکرانی: اگر زن راضی باشد کراهت شدیده دارد و در صورت عدم رضایت وی حرام است.

آیت الله گلپایگانی: احوط و اولی (بنابر احتیاط مستحب) در هر دو حال (حیض و غیر حیض) ترک است و در حال حیض احتیاط ترک شدیدتر است.

آیت الله نوری همدانی: نزدیکی در دبر زن در هیچ صورتی جایز نیست. [2]

آیات عظام مکارم شیرازی، بهجت، اراکی، وحیدخراسانی، تبریزی، خویی: بنابر احتیاط واجب نزدیکی نکند. [3]

 

در حال پاکی:

امام راحل: کراهت شدیده دارد و احتیاط آن است که ترک کند مخصوصاً اگر زن راضی نباشد.

آیت الله اراکی: کراهت شدیده دارد و احتیاط مستحب آن است که ترک کند؛ مخصوصاً اگر زن راضی نباشد.

آیت الله بهجت: کراهت شدیده دارد.

مقام معظم رهبری: وطی در دبر کراهت شدیده دارد و احتیاط در ترک آن است مخصوصاً اگر زن راضی ‏نباشد و در صورتی که موجب اذیّت او شود حرام است و در این حکم فرقی بین زمان عادت و غیر عادت نیست.

آیات عظام خویی، تبریزی: بنابراحتیاط واجب جایز نیست.

آیت الله سیستانی: بدون رضایت زن بنابراحتیاط واجب جایز نیست و در صورت رضایت کراهت شدیده دارد.

آیت الله شبیری زنجانی: وطی زن در دبر، شدیداً مکروه است و خلاف احتیاط استحبابی است و مرد نمی تواند بدون رضایت زن به این کار اقدام ورزد.

آیت الله صافی گلپایگانی: نزدیکی در دبر در حالت طهر و حیض تفاوتی ندارد یعنی در هر دو صورت کراهت شدیده دارد، چه زن راضی باشد یا نه.

آیت الله فاضل لنکرانی: اگر زن راضی باشد کراهت شدیده دارد و در صورت عدم رضایت وی حرام است.

آیت الله گلپایگانی: احوط و اولی (بنابر احتیاط مستحب) ترک است

آیت الله مکارم شیرازی: این کار بدون رضایت زوجه حرام و با رضایت وی کراهت شدید دارد ضمناً اشکال پزشکی آن، قابل انکار نیست و تکرار آن سبب نوعی انحراف جنسی می شود.

آیت الله نوری همدانی: نزدیکی در دبر زن در هیچ صورتی جایز نیست.

آیت الله وحید خراسانی: اگر زن راضی باشد، بنابر اظهر کراهت شدیده دارد. [4]

برای اطلاع از مضرات و عوارض رابطه مقعدی (وطی به دبر) برای فاعل و مفعول  اینجا را کلیک نمایید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [1] شایان ذکر است، معظم له در توضیح المسائل فارسی، م 456 :  قائل به کراهت شدیده شده اند و در هدایة العباد، ج1، ص 43، م 246:  به صورت احتیاط واجب قائل به حرمت شده اند، و در استفتایی که از معظم له درباره این تناقض شد، نظر نهایی را ایراد فرمودند که متن سؤال از قرار ذیل است:

با توجه به کتاب  هدایة العباد معظم له، ج1، ص 43، م 246 و توضیح المسائل، م 456 لطفاً بفرمایید: حکم نزدیکی در دبر زن در حال طهر و حیض در دو صورت زیر چه حکمی دارد؟

الف) بارضایت کامل زن

ب) با عدم رضایت زن

جواب از معظم له: یسمه تعالی. نزدیکی در دبر در حالت طهر و حیض تفاوتی ندارد یعنی در هر دو صورت کراهت شدیده دارد، چه زن راضی باشد یا نه

[2] شایان ذکر است فتوای معظم له، کراهت شدیده بوده، آنچنان که در بعضی رساله ها و تعلیقه عروه آمده است، ولی اخیراً عدول کرده اند و فتوا به حرمت دارند. (استفتاء کتبی از معظم له – استفتاء شفاهی از نماینده معظم له)

[3] شایان ذکر است در مورد فتوای آیت الله تبریزی: در صراط النجاة، ج 2 ، ص 195، س 545  آورده اند: با رضایت زوجه احتیاط مستحب در ترک است و بدون رضایت باید ترک شود و حرام است و فرقی بین ایام عادت و ایام پاکی نیست؛ ولی ظاهراً این متن اشتباه است و یا عدول کرده اند چون در منابع دیگر احتیاط واجب به حرمت داده اند. از جمله:

استفتائات جدید، ج 1، ص 330، س1463 – استفتائات جدید، ج 2، ص 127، س 1349 – منهاج الصالحین، ج 1، ص67، م 228 – استفتاء خصوصی کتبی از معظم له -  موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام 10، ص 53 (همه احتیاط واجب در حرمت دارند، چه در حال حیض و چه در ایام پاکی)

[4] العروة الوثقی، احکام حائض، مورد السابع، و همچنین العروة الوثقی، کتاب النکاح، فصل احکام دخول، م 1 –  تحریر الوسیله، ج 2، ص 241، م 11 – توضیح المسائل مراجع ذیل م  450   استفتائات آیت الله بهجت ج 4 س 4786 و 4788 و 4809   صراط النجاة آیت الله خویی، ج 2 ، ص 195، س 545   منهاج الصالحین آیت الله سیستانی م 228 –  استفتائات جدید مقام معظم رهبری   استفتائات استانها، بخش نمایندگی ها (نماینده پاسخگو) –  استفتاء کتبی از مراجع معظم تقلید –  موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام 10، ص 53