منو

چهارشنبه, 03 بهمن 1397 - Wed 01 23 2019

A+ A A-

راه حل وصیت بیشتر از ثلث - راه حل محروم کردن از ارث [وصیت]

"راه حل وصیت بیشتر از ثلث - راه حل محروم کردن از ارث"

مطابق با فتوای مراجع معظم تقلید

اگر موصي مي خواهد منزل مسكوني اش همچنين کلّیه اثاث البیت موجود درمنزلش بعد از فوت مربوط به همسرش باشد و جزء ميراث نباشد هر چند بيشتر از ثلث باشد مي تواند از عقد مصالحه استفاده نمايد

صلح نامه

  * اينجانب ................................................. خانه مسكوني واقع در ................................... وکلّیه اثاث البیت موجود درمنزلم .......................................... را با همسرم خانم .......................... فرزند ................................. هم اكنون مجاناً مصالحه و سازش و تمليك مي‌كنم  به شرط آن كه تا زنده ام

 الف . حق فسخ اين صلح را دارا باشم.

 ب . منافع و انتفاعات مسكن از اين مصالحه استثناء مي‌شود‌ و حق اسكان و استیفاء منافع منزل و كليه اثاث البيت به هر نحوي كه صلاح دانستم  تا وقتي زنده ام باخودم باشد و این حق فسخ برای فرزندان همین همسرم بعد از فوت هم ثابت است به شرط آنکه همسرم ازدواج دائم نموده باشد و سرپناهی ثابت داشته باشد.

* اينجانب خانم  ............................................................................ اين صلح و سازش را با شرايط ضمن آن قبول مي‌كنم.

* اقرار می‌کنم اثاث البیت ............................................................................................................................................... موجود درمنزل مسکونی بنده واقع .......................................... متعلّق به همسرم خانم .................................... فرزند .....................................می باشد وبه بنده مربوط نمی باشد.