منو

پنج شنبه, 22 آذر 1397 - Thu 12 13 2018

A+ A A-

الگو و نقشه طراحی شده برای برش کفن میت مرد و زن [احکام میت]

الگوی کفن میت مرد و زن

دستورات‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ غسل‌، كفن‌ و دفن‌ میت‌ برای‌ حفظ‌ بهداشت‌ وسلامتی‌ دیگران‌ و مطابق‌ اصول‌ اولیة‌ بهداشت‌ می‌باشد، علاوه‌ بر اینكه‌ حفظ‌حرمت‌ و آبروی‌ میت‌ و خانواده‌ او هم‌ می‌شود كه‌ این‌ مطلب‌ با توجه‌ به‌دستورات‌ اسلام‌ در این‌ مورد فهمیه‌ می‌شود.
امام رضا(ع) در این مورد فرمود: "كفن كردن میت به چند جهت است:
1- عورت او پیدا نباشد (و اگر زن است بدن او پیدا نباشد).
2- مردم نتوانند به او نگاه كنند. شاید برای دیگران خوشایند نباشد.
3- اگر بدنش درد و رنج و بیماری داشته یا كجی صورت و بدن و قبیح المنظر شده، باعث قساوت قلب دیگران نشود.
4- كفن كردن او باعث احترام و عظمت پیش چشم مردم باشد و نزد آنان محترم جلوه كند.
5- او را كفن می كنند تا دوستانش با دیدن او محبّت و مودّت او را نسبت به فرزندان و خویشانش حفظ كنند.
( وسائل الشیعه، ج2، ص 725، به نقل از علل و عیون.)

 

rea

 

برای اطلاع از متن وصیتنامه شرعی اینجا را کلیک نمایید.

 

برای اطلاع از احکام کفن و مستحبات و مکروهات و واجبات کفن اینجا را کلیک نمایید