منو

جمعه, 28 دی 1397 - Fri 01 18 2019

A+ A A-

حکم فیلمی که پخش مستقیم است

حکم فیلمی که پخش مستقیم است

مرحوم امام: فیلمی که به طور مستقیم پخش می‌شود حکم انسان زنده را دارد و اگر به طور غیر مستقیم پخش می‌شود حکم عکس را دارد .

 

 مقام معظم رهبری: فیلمی که به طور مستقیم پخش می‌شود بنابر احتیاط واجب حکم انسان زنده را دارد و اگر به طور غیر مستقیم پخش می‌شود حکم عکس را دارد.

 

آیات عظام سیستانی، فاضل لنکرانی، خویی، مکارم شیرازی، اراکی:  فیلم اعم از مستقیم و غیر مستقیم حکم عکس را دارد.