منو

پنج شنبه, 14 آذر 1398 - Thu 12 05 2019

A+ A A-

حکم "خمس قرض و وام" مطابق با فتاوای آیت الله سیستانی

حکم "خمس قرض و وام"

مطابق با فتاوای حضرت آیت الله العظمی سیستانی

قرض دوصورت دارد:

الف) برای مؤونه                                               ب) برای غیر مؤونه

قرض برای مؤونه و حكم خمس آن

مسأله:

اگر ‌‌انسان در ‌تمام سال به اندازه هزينه¬ها و مخارجش، درآمد و سودی بدست نیاورد و بخواهد برای مخارج خود قرض كند، نمی‏تواند از درآمد  سال¬های بعد، مقدار قرض خود را‌ كسر نمايد و خمس‌ آن را ندهد ولی می‏تواند قرض خود را از درآمد اثنای آن سال¬ها پرداخت نمايد و به آن مقدار خمس تعلّق نمی‏گيرد و در این رابطه، فرقی بين شاغل و غير شاغل نيست، امّا اگر فرد در اثنای سال برای مخارج خود قرض كند و بعد از آن پيش از تمام شدن سال درآمد و سودی بدست آورد، در صورتی كه شاغل باشد می‏تواند مقدار ‌قرض خود را از آن درآمد و سود كسر نمايد و اگر شاغل نيست نمی¬تواند مقدار قرض خود را از آن درآمد و سود كسر نمايد.[1]

 

قرض برای غير مؤونه و حكم خمس آن

مسأله:

اگر فرد برای تهیه کالا یا شیئی که مؤونه نیست و به آن احتياج ندارد قرض كند یا آن را به طور نسیه خریداری نماید، در صورتی¬که از درآمد اثنای سالش، آن بدهی را پرداخت نمايد، بايد در انتهای سال خمسی، خمس ‌آن کالا یا شیء را به قیمت فعلی آن بپردازد مگر اينكه کالا يا شیئی كه بابت آن بدهکار است، در اثنای سال از بين برود يا صرف در مؤونه شود که در این صورت تکلیفی از بابت خمس ندارد. [2]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] کتاب مسائل خمس و زکات (متن اولیه و اصلی توضیح المسائل جامع)، ص 65 ،م 93

[2] کتاب مسائل خمس و زکات (متن اولیه و اصلی توضیح المسائل جامع)، ص 66 ،م 94