منو

چهارشنبه, 29 خرداد 1398 - Wed 06 19 2019

A+ A A-

استفاده از کرم سفید کننده توسط بانوان در مقابل نامحرم [پوشش و زینت]

استفاده از "کرم سفید کننده"

توسط بانوان در مقابل نامحرم

سؤال:

آیا استفاده از کرم سفید کننده ی صورت در بیرون از منزل، اشکال دارد؟

 

امام خمینی (رحمت الله علیه):

اگر زینت و آرایش باشد، باید پوشانده شود.

 

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (حفظه الله تعالی):

اگر در نظر عرف زینت محسوب شود، باید از نامحرم پوشانده شود. و چنانچه بوی آن جلب توجه نامحرم می کند، باید از کنار نامحرم عبور نکند.

 

حضرت آیت الله العظمی بهجت (رحمت الله علیه):

بله؛ واجب است در مقابل نامحرم پوشانده شود.

 

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (حفظه الله تعالی):

با به کار بردن پودر و وسائل آرایشی، پوشاندن صورت واجب است.

 

حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (رحمت الله علیه):

چون عرفا زینت محسوب می شود، باید از نامحرم پوشانده شود.

 

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه الله تعالی):

جایز نیست.

 

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (حفظه الله تعالی):

اگر موجب مفسده باشد، جایز نیست.

 

حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی (حفظه الله تعالی):

زینت است و واجب است از نامحرم پوشانده شود. [1]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] استفتائات امام خمینی، ج3، ص256، با استفاده از س32 و 33 / الفقه للمغتربین، ص204، م519، سطر آخر / موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام11، قسمت: زینت، ص77