منو

دوشنبه, 27 اسفند 1397 - Mon 03 18 2019

A+ A A-

حکم شرعی پوشش با رنگ های روشن در برابر نامحرم [پوشش و حجاب]

حکم شرعی

"پوشش با رنگ های روشن در برابر نامحرم"

سؤال:

 آیا می توان برای پوشش از چادر، مانتو یا روسری یا رنگ های روشن استفاده نمود؟

 

امام خمینی  (رحمت الله علیه):

مانع ندارد مگر آن که به نحوی باشد که جلب نظر کند و موجب مفسده شود. [1]

 

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (حفظه الله تعالی):

اگر موجب جلب نظر نامحرم یا ترتب مفسده دیگری باشد جایز نیست. [2]

 

آیت الله العظمی بهجت (رحمت الله علیه):

اگر جلب نظر می کند جایز نیست و حجاب کامل، چادر است. [3]

 

آیت الله العظمی تبریزی (رحمت الله علیه):

بر زن واجب است لباس زینت خود را که توجه بعضی از مردان را به خود جلب می کند از نامحرم بپوشاند. والله العالم [4]

 

آیت الله العظمی سیستانی (حفظه الله تعالی):

اگر زینت باشد یا تحریک کننده باشد جایز نیست. [5]

 

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (حفظه الله تعالی):

با فرض اینکه نظر نامحرم را جلب کند، در مرآ و منظر نامحرم جایز نیست. [6]

 

آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (رحمت الله علیه)

رنگ لباس و پوشش فی حدّ نفسه محدود به رنگ خاصی نیست ولی باید خانم ها از رنگ هائی برای پوشش استفاده کنند که موجب جلب توجّه نامحرم و انگشت نما شدن نگردد. واله العالم [7]

 

آیت الله العظمی نوری همدانی (حفظه الله تعالی):

پوشیدن لباسی که مخالف عفّت عمومی نباشد و از نظر افراد متشّرع محسوب نشود، اشکال ندارد. [8]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] استفتائات، ج3، ص255، س27 / موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام11 ، قسمت پوشش، ص21 / گزیده مسائل مبتلا به و استفتائات جدید (2) ، احکام بانوان، واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، ص245

[2] اجوبة الاستفتائات، ص327 و 328، با استفاده از س1363 و 1365 و 1366 و 1367 / موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام11 ، قسمت پوشش، ص21 / گزیده مسائل مبتلا به و استفتائات جدید (2) ، احکام بانوان، واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، ص246

[3] موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام11 ، قسمت پوشش، ص21 / گزیده مسائل مبتلا به و استفتائات جدید (2) ، احکام بانوان، واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، ص246 / مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقلید، ج4، ص83

[4] موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام11 ، قسمت پوشش، ص21 / گزیده مسائل مبتلا به و استفتائات جدید (2) ، احکام بانوان، واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، ص246 / مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقلید، ج4، ص83

[5] استفتائات آیت الله سیستانی، ویژه نمایندگان، دفتر قم، بااستفاده از ص127 / سایت کلیشه (سایت اختصاصی آیت الله سیستانی)، ویژه نمایندگان معظم له، بخش "کلیشه" / موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام11 ، قسمت پوشش، ص21 / گزیده مسائل مبتلا به و استفتائات جدید (2) ، احکام بانوان، واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، ص246 / مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقلید، ج4، ص83

[6] مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقلید، ج4، ص83

[7] موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام11 ، قسمت پوشش، ص21 / گزیده مسائل مبتلا به و استفتائات جدید (2) ، احکام بانوان، واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، ص247

[8] موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام11 ، قسمت پوشش، ص21 / گزیده مسائل مبتلا به و استفتائات جدید (2) ، احکام بانوان، واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، ص247